Rusya Federasyonu’nun bölgesel bölünmesi Rusya Federasyonu konudan oluşmaktadırRusya Federasyonu konudan oluşmaktadır: yirmi iki Cumhuriyet, dokuz krais (bölge), kırk altı oblast (il), üç federal şehir, bir özerk oblast, dört özerk okrug (özerk bölge). Rusya’nın kurucu topraklarının çoğunluğunun alanı ve ekonomik kapasitesi, bazı orta ölçekli Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılabilir.

Federal Hükümet üç şubeden oluşur: yasama (yüksek otorite, Devlet Duması (alt ev) ve Federasyon Konseyi (üst ev), yürütme ve yargıdan oluşan iki meclisli Federal Meclisidir.

Başkan tarafından yönetilen Rusya Federasyonu Hükümeti, yürütme organının en yüksek otoritesidir

Federal konular yerel bölgesel yasama ve yürütme organı yetkilileri var.

Valiler, Federasyonun alt kuruluşlarındaki baş yöneticilerdir